Share |

Tanssi kombo alkeet

Kesto 60 minuutta, ohjaajana toimii Kimmo Alakunnas.

Tunnilla käydään kevään aikana läpi eri tanssilajeja ja niiden ominaislaatuista liikettä ja muotoa. Tunnin aluksi lämmitellään ja sitten siirrytään tanssilajille ominaisiin kehoa avaaviin ja lihaksistoa ylläpitäviin liikeharjoitteisiin, kohti koreografioita.

Liikeharjoitteet ovat koordinaatiota, rytmiä ja kehonhallintaa edistäviä ja ne auttavat tasapainon sekä lihaskunnon ylläpidossa.

Tunti sopii kaikenikäisille, sillä tunnilla edetään ryhmän mukaan ja harjoitteita kokeillaan ja toistetaan usein, jotta kaikki pääsevät mukaan ja edistyvät toiminnassaan. Kevään aikana käymme läpi jazzin, modernin, musikaali, disko, rivitanssin ja baletin alkeita ja koreografioita.

Tanssi kombo jatko

Kesto 1 tunti 20 minuuttia, ohjaajana toimii Kimmo Alakunnas.
 
Tunnin rakenne on perusteeltaan alkeisryhmän kaltainen, mutta pienellä haastetason nostolla. Tunti on pidempi, sillä teemme lämmittäviä harjoitteita useampia sekä kokeilemme keskilattiaharjoitteita enemmän ja teemme useampia koreografioita. Tässäkin ryhmässä etenemme ryhmän mukaan.