Share |

Hallitus ja sen tehtävät

Kallion Naisvoimistelijat ry:n vuosikokouksessa 15.9.2021 valittuun hallitukseen kuuluvat Tuula Hirvonen (puheenjohtaja), Katri Rankinen (varapuheenjohtaja), Anne Veinola (sihteeri), Katja Ryöppy (rahastonhoitaja), Merja Wessman (jäsen), Marika Öhman (jäsen), Jaana Malkki (varajäsen) ja Tanja Tuomela (varajäsen).

Hallituksen tehtävät on kirjattu yhdistyksen sääntöihin kohtaan 9 Hallituksen tehtävät. Yhdistyksen vuosikokouksessa valitun hallituksen tehtävänä on:

  • päättää kaikista yhdistystä koskevista asioista, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan eivät kuuluu yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi
  • johtaa yhdistyksen toimintaa
  • hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja
  • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat kokoukseen sekä panna kokouksen päätökset täytäntöön
  • ylläpitää jäsenluetteloa
  • huolehtia ohjaajien hankkimisesta ja palkkioista
  • laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio ja esittää ne vuosikokouksen vahvistettavaksi
  • laatia kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastus ja jättää ne viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle
  • laatia ja lähettää tarvittavat vuositilastot.

Jos olet kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hallitustyöskentelystä, ole yhteydessä joko Yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse.

Hallituksen kokoukset eivät ole jäsenille avoimia, mutta voit välittää aloitteesi tai esityksesi sähköpostitse kallionnaisvoimistelijat@outlook.com. Kirjoita sähköpostiin, kenen hallituksen jäsen toivot vievän aloitteesi tai esityksesi hallituksen kokoukseen.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen helmikuun 15. päivää. Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään kahdeksan (8) päivää aikaisemmin yhdistyksen internetsivuilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä kokouskutsun jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asia, jonka jäsen haluaa esittää kokoukselle käsiteltäväksi, on kirjallisesti jätettävä hallitukselle vähintään 30 päivää ennen vuosikokousta.

Poikkeamislaki ja yhdistysten sääntömääräiset kokoukset

Väliaikaisen lain mukaan yhdistykset voivat sallia etäosallistumisen vuosikokouksissaan 30.9.2021 asti, vaikka sitä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä.

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen sääntelyn, jotta mm. yhdistysten kokoukset voidaan järjestää Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetuista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Tämän poikkeamislain tarkoituksena on turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Väliaikainen laki on voimassa 30.9.2021 asti. Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa.