Share |

Hallitus ja sen tehtävät

Kallion Naisvoimistelijat ry:n vuosikokouksessa 2.2.2o22 valittuun hallitukseen kuuluvat Tuula Hirvonen (puheenjohtaja), Katri Rankinen (varapuheenjohtaja), Anne Veinola (sihteeri), Katja Ryöppy (rahastonhoitaja), Tanja Tuomela (jäsen), Merja Wessman (jäsen), Marika Öhman (jäsen), Jaana Malkki (varajäsen) ja Amelii Peltola (varajäsen).

Hallituksen tehtävät on kirjattu yhdistyksen sääntöihin kohtaan 9 Hallituksen tehtävät. Yhdistyksen vuosikokouksessa valitun hallituksen tehtävänä on:

  • päättää kaikista yhdistystä koskevista asioista, jotka yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaan eivät kuuluu yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi
  • johtaa yhdistyksen toimintaa
  • hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja
  • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella asiat kokoukseen sekä panna kokouksen päätökset täytäntöön
  • ylläpitää jäsenluetteloa
  • huolehtia ohjaajien hankkimisesta ja palkkioista
  • laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio ja esittää ne vuosikokouksen vahvistettavaksi
  • laatia kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastus ja jättää ne viikkoa ennen vuosikokousta toiminnantarkastajalle
  • laatia ja lähettää tarvittavat vuositilastot.

Jos olet kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hallitustyöskentelystä, ole yhteydessä joko Yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse.

Hallituksen kokoukset eivät ole jäsenille avoimia, mutta voit välittää aloitteesi tai esityksesi sähköpostitse kallionnaisvoimistelijat@outlook.com. Kirjoita sähköpostiin, kenen hallituksen jäsen toivot vievän aloitteesi tai esityksesi hallituksen kokoukseen.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen helmikuun 15. päivää. Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään kahdeksan (8) päivää aikaisemmin yhdistyksen internetsivuilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä kokouskutsun jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asia, jonka jäsen haluaa esittää kokoukselle käsiteltäväksi, on kirjallisesti jätettävä hallitukselle vähintään 30 päivää ennen vuosikokousta.