Share |

Vuoden 2021 vuosikokouksen päätöksiä ja henkilövalintoja

Kallion Naisvoimistelijat ry:n vuosikokous pidettiin keskiviikkona 15.9.2021 Keskustakirjasto Oodissa ja Teams-etäyhteydellä. Hallituksen jäsenet vuosikokouksen päätöksellä ovat 15.9.2021 alkaen

  • Tuula Hirvonen, puheenjohtaja
  • Katri Rankinen,varapuheenjohtaja
  • Katja Ryöppy, rahastonhoitaja
  • Anne Veinola, sihteeri
  • Merja Wessman, jäsen
  • Marika Öhman, jäsen
  • Jaana Malkki, varajäsen
  • Tanja Tuomela, varajäsen.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen kahden vuoden aika. Vuosikokous pidetään vuosittain ennen helmikuun 15. päivää. Vuoden 2021 kokous pidettiin vallitsevan koronatilanteen vuoksi vasta 15.9.2021 (poikkeuslaki).

Toiminnantarkastajaksi valittiin Minna Lampila ja varatoiminnantarkastajiksi Anne Tynkkynen. Liittojen vuosikokousedustajat hallitus valitsee keskuudestaan.

Jäsenmaksu on toistaiseksi 12 € kaudelta ja kannatusjäsenmaksu on minimissään 35 € vuodessa. Hallitus voi päätöksellään nostaa jäsen- ja/ tai kurssimaksuja tarvittaessa.

Seuran perinteistä joulujuhlaa ei epäselvän koronatilanteen vuoksi järjestetä syyskauden 2021 lopussa.

Poikkeamislaki ja yhdistysten sääntömääräiset kokoukset

Väliaikaisen lain mukaan yhdistykset voivat sallia etäosallistumisen vuosikokouksissaan 30.9.2021 asti, vaikka sitä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä.

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen sääntelyn, jotta mm. yhdistysten kokoukset voidaan järjestää Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetuista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Tämän poikkeamislain tarkoituksena on turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Väliaikainen laki on voimassa 30.9.2021 asti. Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa.